2011 Fiesta Parade: Ms. Bulala, Alyssa

Ms. Bulala, Alyssa  courtesy of Cesar Carambas Dizon
2011 Fiesta Parade: Ms. Bulala, Alyssa: "Ms. Bulala, Alyssa courtesy of Cesar Carambas Dizon"

Click here  for the complete  coverage of the 2011 Cuyapo Fiesta .

Isang pag-alala sa Pinagmulan

Pilit kong inaalala ang aking mga kabarangay noong dekada 60's. Maaring ang ilan sa kanila lalo't mga kasing edad ng aking mga magulang ay yumao na, kung hindi naman ay matatanda na rin tulad ng aking amang 86 taong gulang na ngayon. Marahil ang ilan sa kanila ay lumikas o umalis na rin ng Bulala.
Umalis ako ng Bulala noong dekada 70 at mula noon ay paminsan-minsa'y umuuwi pero mga ilang oras lamang ang itinatagal sa ating barangay. Wala nang pagkakataong makausap man lang ang ilang kababata, kaibigan at kapitbahay sa ilang kadahilanan.
Ang mga sumusunod na pamilya ay mga orihinal noong mga panahong iyon at tulad ng nasabi ko'y ang ilan marahil ay di ko na matandaan: